Home
Diensten
Werkwijze
Aankoop woning
Hypotheek oversluiten
Groningen
Friesland
Drenthe
Overijssel
Flevoland
Gelderland
Noord-Holland
Zuid-Holland
Utrecht
Noord-Brabant
Zeeland
Limburg

Koopovereenkomst
In de koopovereenkomst wordt schriftelijk vastgelegd dat de koper het huis van de verkoper koopt voor een bepaalde prijs. Tevens wordt in deze overeenkomst beschreven wanneer de (ver)koop plaatsvindt en onder welke voorwaarden.

Leveringsakte
De leveringsakte is een akte waarin beschreven wordt dat de eigendom van een woning van de verkoper op de koper overgaat. Deze notariƫle akte van levering wordt door de notaris opgemaakt en door zowel de notaris, de koper als de verkoper ondertekend. De inhoud van de leveringsakte is in overeenstemming met de afspraken zoals deze zijn gemaakt in de koopovereenkomst.

Hypotheekakte
De hypotheekakte is een akte waarin beschreven wordt dat u (de hypotheekgever) een onroerende zaak (de door u aan te kopen woning) als onderpand geeft aan de hypotheeknemer (een bank/verzekeringsmaatschappij) in ruil voor het verkrijgen van een geldlening.

Hypotheekakte + transportakte
Bij aankoop van een woning is het gebruikelijk om zowel de hypotheekakte als de transportakte tegelijk bij dezelfde notaris te laten passeren.

Enkelvoudig testament
Voor een testament moet u naar de notaris. Een testament is een persoonlijk document; u hoeft niemand te laten weten wat erin staat, zelfs uw huwelijkspartner niet.

Twee gelijkluidende testamenten
Als twee huwelijkspartners samen een gelijkluidend testament laten maken, is dat goedkoper dan twee losse.

Samenlevingsovereenkomst
Een samenlevingsovereenkomst of samenlevingscontract is een overeenkomst die wordt gesloten tussen twee of meer personen die met elkaar gaan samenwonen.Zonder samenlevingsovereenkomst krijgt een samenwoner niet gelijk rechten en verplichtingen tegenover degene(n) met wie hij/zij gaat samenwonen en ook niet tegenover derden.

contact